MENU

Директор

Буняк Наталія Миколаївна

канд. економічних наук

 

Історична довідка:

Носівська селекційно-дослідна станція, заснована у червні 1911 року, і є однією з найдавніших науково-дослідних установ України.

З перших років функціонування одне з головних місць у її діяльності посідало вивчення дії мінеральних добрив та гною. Не менш значущими були успіхи в питаннях удосконалення методик проведення спеціальних досліджень у ґрунтознавстві та агрохімії, методів контролю добрив і хімічного аналізу ґрунтів.

Від заснування Носівська СДС багато працювала над пошуком шляхів підвищення ефективності селянського господарства. Водночас з виконанням науково-дослідної роботи в галузі агротехніки, агрохімії, агроґрунтознавства вчені розпочали селекційну роботу з сільськогосподарськими культурами.

За весь час діяльності на станції створено понад 80 сортів різних сільськогосподарських культур, а саме: озимого жита, озимого та ярого тритикале, озимої та ярої пшениці, озимої вики, ярого ячменю, вівса, гороху, люпину жовтого та білого, гречки, ярого ріпаку, редьки олійної, конюшини лучної, люцерни, цибулі, столового буряку, огірків.

У 2013 р. Носівську селекційно-дослідну станцію підпорядковано Миронівському інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (постанова Президії Національної академії аграрних наук України від 6 грудня 2013 р., протокол № 19).

В даний час в шістьох селекційних лабораторіях продовжується робота по створенню сортів озимого жита, ярого ячменю, вівса, конюшини, люцерни, цибулі та огірків. Спільно зі співробітниками НУБіПу створюються сорти ярої пшениці та тритикале. Серед нових напрямків селекційної роботи слід відзначити створення голозерних сортів вівса та ячменю, гібридів жита та огірка.

Потенційна врожайність створюваних сортів озимого жита та тритикале сягає 8-10 т/га, ячменю, вівса, ярої пшениці та тритикале 7-8 т/га, конюшини та люцерни 40-60 т/га зеленої маси та 3-5 ц/га насіння, цибулі та огірків 30-40 т/га товарної продукції.

uCoz